Adopted Dogs – 2022

All January February March April May June July August September October November December
Morgan

May 14, 2022

Maryland

Joy

May 13, 2022

Pennsylvania

Eli (buy a dog name)

May 11, 2022

Pennsylvania

Hula

May 11, 2022

New York

Maisie

May 10, 2022

New York

Daisy

May 10, 2022

New York

Nyla

May 9, 2022

New York

Ciara

May 9, 2022

Pennsylvania

Smokey

May 7, 2022

New York

Maya

May 4, 2022

New York

Velvet

May 1, 2022

Pennsylvania

Daffodil

May 1, 2022

New York

King

May 1, 2022

Connecticut

Frost

May 1, 2022

New York

Blessings

April 30, 2022

Pennsylvania

Wrigley

April 30, 2022

New York

Princess

April 30, 2022

Pennsylvania

Levi

April 29, 2022

Pennsylvania

McKenzie

April 23, 2022

Maryland

Banjo

April 22, 2022

New York

Annie

April 22, 2022

New York

Mazie

April 20, 2022

Connecticut

Brooklyn

April 18, 2022

New York

Langley

April 17, 2022

Virginia

Thor

April 16, 2022

New York

Boomer

April 16, 2022

New York

Austin

April 14, 2022

New York

Star

April 13, 2022

Maryland

Charlie

April 3, 2022

Pennsylvania

Winnie

April 2, 2022

Pennsylvania

Maxine

April 2, 2022

Connecticut

Zeus

March 31, 2022

Maryland

Hera

March 30, 2022

Maryland

Cash

March 25, 2022

Pennsylvania

Rusty

March 24, 2022

New York

Floyd

March 23, 2022

New York

Lola

March 22, 2022

Pennsylvania

Boss

March 22, 2022

Pennsylvania

Rocky

March 21, 2022

New York

Buster

March 19, 2022

New York

Luna

March 18, 2022

Pennsylvania

Gracie

March 13, 2022

Pennsylvania

Trixie

March 13, 2022

Pennsylvania

Dakota

March 13, 2022

Pennsylvania

Rajah

March 13, 2022

Pennsylvania

Cage

March 5, 2022

New York

Dexter

March 5, 2022

Maryland

Alexia

March 3, 2022

Pennsylvania

Sprocket (buy a dog name)

March 3, 2022

New York

Francis

February 28, 2022

New York

Tiger

February 26, 2022

New York

Matilda

February 26, 2022

Maryland

Arthur

February 22, 2022

Maryland

Taffy

February 22, 2022

Pennsylvania

Seaweed

February 19, 2022

Pennsylvania

Lily

February 19, 2022

Pennsylvania

King

February 17, 2022

Maryland

Zoey

February 14, 2022

Pennsylvania

Betty

February 14, 2022

Pennsylvania

Diamond

February 12, 2022

Pennsylvania

Boomer

January 29, 2022

Maryland

Barron

January 29, 2022

Maryland

Cheetle

January 26, 2022

New York

Hannah

January 24, 2022

New York

Chloe

January 19, 2022

New Jersey

Max

January 16, 2022

Pennsylvania

Sheila

January 16, 2022

Pennsylvania

Duke

January 16, 2022

Virginia

Bo

January 15, 2022

Maryland

Jake

January 14, 2022

New York

Gidget

January 8, 2022

Delaware

Kali

January 8, 2022

New York

Boomer

January 29, 2022

Maryland

Barron

January 29, 2022

Maryland

Cheetle

January 26, 2022

New York

Hannah

January 24, 2022

New York

Chloe

January 19, 2022

New Jersey

Max

January 16, 2022

Pennsylvania

Sheila

January 16, 2022

Pennsylvania

Duke

January 16, 2022

Virginia

Bo

January 15, 2022

Maryland

Jake

January 14, 2022

New York

Gidget

January 8, 2022

Delaware

Kali

January 8, 2022

New York

Francis

February 28, 2022

New York

Tiger

February 26, 2022

New York

Matilda

February 26, 2022

Maryland

Arthur

February 22, 2022

Maryland

Taffy

February 22, 2022

Pennsylvania

Seaweed

February 19, 2022

Pennsylvania

Lily

February 19, 2022

Pennsylvania

King

February 17, 2022

Maryland

Zoey

February 14, 2022

Pennsylvania

Betty

February 14, 2022

Pennsylvania

Diamond

February 12, 2022

Pennsylvania

Zeus

March 31, 2022

Maryland

Hera

March 30, 2022

Maryland

Cash

March 25, 2022

Pennsylvania

Rusty

March 24, 2022

New York

Floyd

March 23, 2022

New York

Lola

March 22, 2022

Pennsylvania

Boss

March 22, 2022

Pennsylvania

Rocky

March 21, 2022

New York

Buster

March 19, 2022

New York

Luna

March 18, 2022

Pennsylvania

Gracie

March 13, 2022

Pennsylvania

Trixie

March 13, 2022

Pennsylvania

Dakota

March 13, 2022

Pennsylvania

Rajah

March 13, 2022

Pennsylvania

Cage

March 5, 2022

New York

Dexter

March 5, 2022

Maryland

Alexia

March 3, 2022

Pennsylvania

Sprocket (buy a dog name)

March 3, 2022

New York

Blessings

April 30, 2022

Pennsylvania

Wrigley

April 30, 2022

New York

Princess

April 30, 2022

Pennsylvania

Levi

April 29, 2022

Pennsylvania

McKenzie

April 23, 2022

Maryland

Banjo

April 22, 2022

New York

Annie

April 22, 2022

New York

Mazie

April 20, 2022

Connecticut

Brooklyn

April 18, 2022

New York

Langley

April 17, 2022

Virginia

Thor

April 16, 2022

New York

Boomer

April 16, 2022

New York

Austin

April 14, 2022

New York

Star

April 13, 2022

Maryland

Charlie

April 3, 2022

Pennsylvania

Winnie

April 2, 2022

Pennsylvania

Maxine

April 2, 2022

Connecticut

Morgan

May 14, 2022

Maryland

Joy

May 13, 2022

Pennsylvania

Eli (buy a dog name)

May 11, 2022

Pennsylvania

Hula

May 11, 2022

New York

Maisie

May 10, 2022

New York

Daisy

May 10, 2022

New York

Nyla

May 9, 2022

New York

Ciara

May 9, 2022

Pennsylvania

Smokey

May 7, 2022

New York

Maya

May 4, 2022

New York

Velvet

May 1, 2022

Pennsylvania

Daffodil

May 1, 2022

New York

King

May 1, 2022

Connecticut

Frost

May 1, 2022

New York